niedziela, 2 czerwca 2013

Choroba szamańska

„Szamanem człowiek nie staje się z własnej woli, lecz z rozkazu duchów, wybierających go do tego celu. (...) Choroba szamańska powstaje od tego, że kut przyszłego szamana porwany zostaje przez Abaasy. Następnie kut oddaje się na wychowanie duchom jednego ze światów."
"Wszechświat dzieli się na dwie bytowe sfery – codzienną i sakralną. Ta ostatnia składa się z trzech warstw, trzech światów, nie mających jednakże żadnego związku z europejskim okultystycznym rozdzieleniem przestrzeni. Świat wyższy to swoisty klasztor rozlicznych bóstw, niższy – złych duchów i umarłych, średni zaś jest typowo ziemski. Przez Abaasy – duchy – zasiedlone są wszystkie trzy światy i ze wszystkimi tymi duchami szaman może współdziałać."
(fot. Magdalena Przybyłowska, Roman Bromboszcz)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...